X
GO
en-UStr-TRar-SY
GETHAM Hakkında

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Program Otoritesi, KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü ve Gaziantep Ticaret Odası’nın Faydalanıcısı olduğu Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi, hedef bölgenin rekabet gücünün arttırılması, sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunulması ve KOBİ ve girişimcilerin inovasyon kapasitelerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Toplam bütçesi 2.260.000 Avro olan ve Gaziantep ilinde uygulanan 24 aylık proje 25 Mayıs 2016 tarihinde başlamıştır. Proje, ikincil hedef il olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ve üçüncül hedef il olan Kayseri, Malatya, Van ve Diyarbakır’da da uygulanmaktadır. Projenin hedef grupları arasında KOBİ’ler ve girişimciler bulunmaktadır.

Bölgesel ortak ürün geliştirme/süreç iyileştirme altyapısının güçlendirilmesini ve başta deri ürün imalatı, takı ve aksesuar ve elektronik devreler alanında uzmanlaşanlar olmak üzere projenin hedef gruplardan KOBİ ve girişimcilerin, farkındalık ve teknik kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan Proje iki bileşenden oluşmaktadır: 

Bileşen 1: GETHAM’in işlevsel hale getirilmesi:

Bu bileşen ile “başta deri ürün imalatı, takı ve aksesuar ve elektronik devreler alanında uzmanlaşanlar olmak üzere KOBİ ve girişimcilerin, bölgesel ortak ürün geliştirme/süreç iyileştirme kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlayan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi’nin işlevsel hale getirilmesi” şeklinde tanımlanan Projenin 1. Sonucuna ulaşmak hedeflemektedir.

Bileşen 2: KOBİ ve girişimcilerin Endüstriyel Tasarım ve Ürün Geliştirme Kapasitelerinin geliştirilmesi

Bu bileşen, KOBİ ve girişimcilerin endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme kapasitelerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bileşen, KOBİ’lere, eğitim, danışmanlık ve ürün geliştirme hizmetleri dahil olmak üzere standart iş geliştirme hizmetleri sunulması ve inkübasyon hizmetleri sunulması olmak üzere iki alt bileşenden oluşmaktadır.