X
GO
en-UStr-TRar-SY
18 Temmuz 2017 Salı / Categories: Proje, Tasarım

İSVİÇRE ÇALIŞMA ZİYARETİ

İSVİÇRE ÇALIŞMA ZİYARETİ

GETHAM Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi Projesine özel bir grup faaliyet kapsamında, Kilit Uzmanlar ve Kilit Olmayan Uzmanlar uluslararası ortaklıklar kurulması amacıyla en az dört uluslararası çalışma ziyareti düzenlemek görevini üstlenmiştir.

 

Sözü edilen çalışma ziyaretlerinden biri İsviçre ve Almanya’ya düzenlenmiştir.

 

Amaca yönelik olarak yapılan ön analiz sonucunda İsviçre Tasarım Üniversitesi ve SWISS CONTACT tarafından uygulanan başarı potansiyeline sahip bir proje tespit edilmiştir. Projenin adı Piyasada İstihdam Edilebilirliğin Artırılmasıdır. Bu proje Yaratıcı Endüstrilerin de içinde yer aldığı üç sektörde, sektörleri güçlendirmeyi, ürün ve hizmetlerin kalitesinin artırılmasını, pazarın genişletilmesini ve etkin bir çalışma ortamı yaratılmasını hedeflemektedir.

İkinci çalışma ziyaretinin temel amacı GETHAM faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve karşılaştırmalı bilgiler sağlanmasıdır.

 

Buna ek diğer hedefler aşağıda belirtilmektedir:

 • Tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerine genel bakış
 • Yasal temel ve organizasyon yapıları
 • Farklı sektörler arasında iş birliği ve eşgüdüm sağlanması için görev gücü ya da çalışma grupları oluşturulması
 • Saha ofislerinin ziyaret edilmesi ve aşağıdaki konular üzerinde durulması:
 • Belirli bir program ya da proje kapsamında gelecekte iş birliği imkanları
 • Tasarım geliştirme çalışmaları ve fikirlerin ticarileştirilmesi
 • Tasarım merkezleri ve çalışmaları
 • Tasarım merkezlerinde bilgi akışı ve yönetim araçları
 • Uzman personel/uzmanlar arasında iş paylaşımı ve görev dağılımı
 • KOBİ’lerin sesi - GETHAM gibi merkezler ile çalışma konusunda memnuniyet düzeyleri
 • ETKİ merkezi - organizasyon, çalışma ortamı, amaç ve işlev

 

Çalışma ziyaretinde ele alınan konular

Çalışma ziyaretinde ele alınan temel konular aşağıda listelenmiştir:

 • Tasarım ile ilgili tanıtım, etkinlik ve müzelerin araştırılması
 • Tasarım eğitimi hakkında anlayış geliştirilmesi
 • Kuluçka uygulamalarının incelenmesi
 • Merkez uygulamalarının incelenmesi
 • “SWISS CONTACT” gibi kamu-özel sektör ortaklıkları tarafından yaratıcı sektörü ve tasarım hizmetleri portföyünü geliştirerek üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen en iyi uygulamaların incelenmesi
 •  

Elde edilen çıktılar

Bu görevin sonunda katılımcılar bireysel ve ortak katkılar ile aşağıda belirtilen konularda toplu bir görüş bildirecek duruma gelmiş olmalıdır:

 • AB standart ve tüzükleri ışığı altında etkili AB uygulamaları örnekleri ve öğrenilen dersler çerçevesinde bir tasarım merkezi modelinin tanımlanması;
 • Çalışma ziyareti kapsamında elde edilen bilgiler kapsamında know-how ve deneyim aktarımı
 • Türkiye kanunları ve uygulamalarına uyumlu olarak üç faaliyetin, fikrin geliştirilme aşamasından uygulanma aşamasına kadar etkili ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi. 
Print
4823

Name:
Email:
Subject:
Message:
x