X
GO
en-UStr-TRar-SY
16 Ekim 2017 Pazartesi / Categories: Proje, Tasarım, Haber, Basın

SINIRDAN TASARIM: ULUSLARARASI SEMPOZYUM & SERGİ AÇILIŞI

SINIRDAN TASARIM: ULUSLARARASI SEMPOZYUM & SERGİ AÇILIŞI

GETHAM Tasarım Merkezi, 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde Gaziantep'te Sınırdan Tasarım konu başlıklı Uluslararası Sempozyum ve Sergi Açılışını gerçekleştiriyor.  

Gaziantep'te ilk defa tasarım konulu düzenlenecek olan Uluslararası Sempozyumun detaylı programını aşağıda bulabilirsiniz. 

CUMA/FRIDAY 20/10/2017 -  Ömer Ersoy Kültür Merkezi

9:30 - KAYIT / REGISTRATION

Oturum#1 / Session #1

TASARIM EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAK / BUILDING A DESIGN ECOSYSTEM

10:00 - Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

10:30 - Sertaç Ersayın, Turkey

ETMK – Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu / Industrial Designers’ Society of Turkey

11:00 – Kahve Arası / Coffee Break

11:15 - Muhammet Taşlı, Turkey

Hamm Tasarım Kurucusu / Hamm Design Founder, Istanbul

11:45 - Fatma Nur Akbaş, Turkey

Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi / Research Assistant of Department of Fashion and Textile Design, Gaziantep University

12:15 - Maria Luigia Calia, Italy

Kültürel Miras Uzmanı / Expert in Cultural Heritage

13:00 - Öğle Yemeği / Lunch

Oturum #2 / Session #2 -

TASARIM KURGU: SIRADAKİ NEDİR? / DESIGN FICTION: WHAT’S NEXT

14:00 - Özlem Yalım, Turkey

Tasarımcı / Designer

14:30 - Giulia Zappa

Tasarım Alanında Gazeteci, Strateji Uzmanı / Design Journalist, Strategist

15:00 – Coffee Break

15:15 - Sasa Mitrovici, Serbia

Tasarımcı, İmalatçı – Twentytree, Sırbistan / Designer, Manufacturer at Twentytree

15:45 - Massimo Alvito, Italy

Reklam Yazarı, İçerik Pazarlama Strateji Uzmanı – HomeSapiens Maganize / Copywriter, Content Marketing Strategist - HomeSapiens Magazine

16:30 – Kapanış/Closing

 

18:00  - GETHAM SERGİ AÇILIŞI / GETHAM EXHIBITION OPENING - Yer/Venue: Cenani Konağı

Sergide, yerel ürünlerden bazı parçalar, GETHAM Kuluçka Laboratuvarı üyeleri tarafından hazırlanan bazı tasarımlar ve GETHAM koleksiyonun parçası olan yeni tasarımlar gösterilecektir.

The exhibition will show some pieces from local productions, some designs realized by the GETHAM members of the Incubation Lab and some new designs part of the GETHAM collection.

 

CUMARTESİ/SATURDAY 21/10/2017 -  Ömer Ersoy Kültür Merkezi

10:00 - Kayıt/Registration

Oturum #3 / Session #3

YUVARLAK MASA/ROUND TABLE:

FIRSATLAR GEREKLİLİKLER İLE BULUŞUYOR: SÜRDÜREBİLİRLİK VE ESNEKLİK / OPPORTUNITY MEETS NECESSITY: SUSTAINABLE VS RESILIENT

10:30 - 12:30  - 6 Kilit konuşmacı, konu hakkında dinleyiciler ile müzakere edecektir / 6 of the keynote speakers will discuss with the audience about the topic.

12:30-14:00 - Öğle Yemeği / Lunch

Oturum #4 / Session #4

SINIRDAN TASARIM / DESIGN FROM THE FRONTIER

14:00 - Leila Ben Gacem, Tunis

Tunus-Medina Derneği Direktörü / Director of Association for the Medina of Tunis

15:00 - Onur Koçan, Turkey

ENTA – Endüstriyel Tasarımcılar Derneği / Association of Industrial Designers

15:30 - Kahve Arası / Coffee Break

15:45 - Selin Koşağan, Turkey

Türkiye Tasarım Haftası – Outwork / Design Week Turkey - Outwork

16:15 - Mirko Tattarini, Italy

Tasarımcı, GETHAM Ara Sanat Yönetmeni / Designer, Interim Art Director of GETHAM

16:45 - Kapanış / Closing

 

WORKSHOP:

1 "TASARIM YOLUYLA BEYMAHALLESİ'NİN CANLANDIRILMASI" / “REVITALISING BEYMAHALLESI THROUGH DESIGN”

2 "TASARIM ŞEHRİ OLARAK GAZİANTEP: OLASI STRATEJİLER" / “GAZIANTEP AS A DESIGN CITY: POSSIBLE STRATEGIES”

 

17:00 - 19:00 Çalıştay / Workshop - Yer/Venue: Cenani Konağı

Bir ya da daha fazla kilit konuşmacı liderliğinde, GETHAM inkübatörleri ve genç tasarımcıları katılımıyla gerçekleşecektir.

With GETHAM tenants and young designers, led by one or more of the keynote speakers.

 

20:00 - PECHAKUCHA ETKİNLİĞ İ / PECHAKUCHA EVENT - Yer/Venue: Ömer Ersoy Kültür Merkezi - GETHAM inkübatörleri diğer genç tasarımcılar ile birlikte fikirlerini sunacaklardır.  PechaKocha gecesinde, çalıştay sonuçları katılımcılara sunulacaktır.

GETHAM tenants will present their ideas together with other young designers. As introduction to the PechaKucha night the results of the workshop will be presented.

 

Katılım ücretsizdir.

Print
4523

Dokümanlar

Name:
Email:
Subject:
Message:
x